OBAVIJEST I UPUTE, Natječaj za imen. pročelnika uprav.tijela Grada Virovitice, 2017.

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨ br. 86/08 i 6/11) i sukladno Planu prijma u službu za 2017.g. (¨Službeni vjesnik¨ Grada Virovitice br.1/17 i 9/17), gradonačelnik Grada Virovitice raspisao je Natječaj za imenovanje pročelnika na neodređeno vrijeme,1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, sljedećih upravna tijela Grada Virovitice:

1. Upravni odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo
2. Službe za financije
3. Službe za unutarnju reviziju

Natječaj je objavljen u ¨Narodnim novinama¨ br.84 /17 dana 25. kolovoza 2017.g.
Rok za podnošenje prijava traje od 26. kolovoza 2017., a zaključno s 2. rujna 2017.g.

OBAVIJEST I UPUTE

Skip to content