Obavijest i javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) stupio je na snagu 10.08.2011. godine.
Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađena zgrada (nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana je na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine) ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Tijelo nadležno za donošenje rješenja o izvedenom stanju za područje Grada Virovitice je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju je 31. prosinca 2012. godine.

Obrazac zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju možete dobiti na internetskoj stranici Grada, u pisarnici i u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Skip to content