OBAVIJEST FIZIČKIM OSOBAMA I TVRTKAMA: Evo kako do oslobođenja plaćanja komunalne naknade

Pozivamo sve građane, kao i tvrtke koje prema Odluci o komunalnoj naknadi imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade da ispune i predaju obrazac zahtjeva za oslobađanje u Grad Viroviticu, Trg kralja Zvonimira 1.

Oslobađanje se odnosi samo na fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište na području grada Virovitice.

Obrasci za oslobađanje mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Virovitice, dok se dodatne informacije mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo i na broj 721 – 023.

FIZIČKE OSOBE

Plaćanja komunalne naknade se oslobađaju obveznici koji primaju pomoć za uzdržavanje, obveznik i njegov bračni partner koji su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje i nemaju drugih prihoda te obveznik koji je nositelj staračkog domaćinstva, odnosno domaćinstva u kojem je jedan od supružnika stariji od 65 godina, a ukupni mjesečni prihod im ne prelazi iznos od 3.800,00 kuna. Samac koji je stariji od 65 godina također se oslobađa plaćanja komunalne naknade uz uvjet da mu ukupan mjesečni prihod ne prelazi iznos od 1.900,00 kuna.

Fizičke osobe zahtjev mogu podnijeti kada god žele, s time da im oslobađanje plaćanja kreće sa sljedećim mjesecom od dana podnošenja prijave.

Uz zahtjev za oslobađanje potrebno je priložiti:

  • preslike osobnih iskaznica,
  • rješenje Centra za socijalnu skrb o primanju pomoći za uzdržavanje,
  • potvrde Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
  • potvrde Porezne uprave o ostvarenim prihodima u domaćinstvu u prethodnoj godini.TVRTKE I OBRTI KOJE SE BAVE PROIZVODNOM DJELATNOŠĆU

Vlasnicima, odnosno korisnicima poslovnog prostora koji započinju s obavljanjem proizvodne djelatnosti, u skladu s kriterijima Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva grada Virovitice, po pisanom zahtjevu odobrit će smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to:

  • u 100% iznosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti
  • u 50% iznosa u drugoj godini obavljanja djelatnosti.

OLAKŠICE TURISTIČKE PROJEKTE

Investitorima koji su izvršili kapitalna ulaganja u turističku infrastrukturu temeljem pisanog zahtjeva, a prema kriterijima Programa razvoja turizma grada Virovitice, odobrit će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to:

  • u 60%-tnom iznosu u prvoj godini ulaganja u turističku infrastrukturu
  • u 40%-tnom iznosu u drugoj godini ulaganja u turističku infrastrukturu
  • u 20%-tnom iznosu u trećoj godini ulaganja u turističku infrastrukturu.

AKO SE POSLOVNI PROSTOR I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NE KORISTE

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%.

TVRTKE KOJE ZAPOŠLJAVAJU VIŠE OD 30 OSOBA

Tvrtkama ili obrtima registriranim na području Grada Virovitice koji zapošljavaju više od 30 osoba, uz zadržavanje istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine, temeljem pisanog zahtjeva odobrit će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade u 50%-tnom iznosu tijekom cijele godine. (virovitica.hr)

Skip to content