Novo reciiklažno dvorište u Virovitici

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu. Naime sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta. Planom gospodarenja otpada u prostornom planu Grad Virovitica predvidio je dvije lokacije za izgradnju reciklažnih dvorišta i to uz postojeće gradsko odlagalište i na parceli uz teretni terminal na Vinkovačkoj cesti. Grad Virovitica potpisao je Ugovor za izradu projektne dokumentacije nakon čega će se krenuti u realizaciju ovog projekta. Na ovaj način osigurat će se građanima još jedno mjesto gdje će se sakupljati i odvajati korisni otpad što će sigurno smanjiti trokove dovoženja korisnog otpada građanima iz istočnih i južnih dijelova grada.

Skip to content