Novi Zakon na e-savjetovanju: Diže se maksimalna porodiljna naknada na 7.500,13 kuna, plaćeni dopust trebali bi dobiti i očevi

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama prema kojem bi se trebali povećati maksimalni iznosi naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta, a uvodi se i plaćeni očinski dopust, nalazi se na e-Savjetovanju. Plaćeni očinski dopust trajao bi 10 radnih dana za jedno dijete ili 15 dana za blizance, trojke ili istovremeno više rođene djece. Za vrijeme korištenja očinskog dopusta predviđena je naknada plaće koja iznosi 100 posto od osnovice za naknadu plaće ili naknadom jamči dohodak koji je barem jednak onomu što bi radnik primao u slučaju bolovanja, piše net.hr.

Novi zakon predlaže i povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće sa sadašnjih 5654,20 kuna, što je 170 posto proračunske osnovice, na 7500,13 kuna, odnosno 225,5 posto proračunske osnovice.

Uskladit će se i visina naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za one koji rade na pola radnog vremena, sa sadašnjih 2328,20 kuna (70 posto proračunske osnovice) na 3658,60 kuna (110 posto proračunske osnovice). Navedeno obuhvaća korištenje roditeljskog dopusta kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena za prvo i drugo rođeno dijete te za blizance, treće ili svako sljedeće dijete, navode iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Predloženim zakonom također se jasnije propisuje pravo roditelja na roditeljski dopust koji se koristi nakon navršenih šest mjeseci života djeteta te se može koristiti do osme godine života djeteta.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja u trajanju od četiri ili 15 mjeseci s time da u skladu s odredbama Direktive svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja – pojašnjavaju.

U slučaju da roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj isti se kao i prema važećem Zakonu koristi u trajanju od šest mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete). U odnosu na korištenje prava za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete uvodi se promjena korištenja prava tako da se propisuje da u slučaju kada pravo koristi samo jedan roditelj isti se koristi u trajanju od 28 mjeseci, umjesto dosadašnjih 30 mjeseci prema važećem Zakonu, a uvažavajući mogućnost i pravo drugog roditelja da koristi dva mjeseca svog neprenosivog roditeljskog dopust – navodi se u nacrtu novog zakona.

Također, uvodi se mogućnost da otac može koristiti pravo na roditeljski dopust i u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba pod uvjetom da nije koristila odnosno nije ispunjavala propisane uvjete za korištenje prava na druge potpore, primjerice rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, rodiljnu i roditeljsku brigu o novorođenom djetetu. (hr.n1info.com, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Skip to content