Novi projekti Virkoma – izdana lokacijska dozvola za Sabirni kolektor Zapad

VirkomGradsko trgovačko društvo Virkom uz investicije koje se u tijeku u 2013. godini planira provesti još niz ostalih projekata, koji će omogućiti još veću pokrivenost sustavima odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbom. Osim izgradnje Regionalnog vodocrpilišta Korija, procijenjene vrijednosti investicije oko milijun kuna, Virkom u idućoj godini planira u Gornjem Bazju graditi i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, investiciju koja se procjenjuje na 22 i pol milijuna kuna.

Upravni odjel za prostorni uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je i lokacijsku dozvolu za izgradnju Sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Virovitica – Sabirni kolektor Zapada sa spojem na uređaj za pročišćavanje.

Skip to content