NOVI PROJEKT Kroz mjesec dana u Virovitici počinje izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin potpisao je s tvrtkom Hidroving građevinarstvo ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, a do kraja ovog mjeseca očekuje se i sam početak izgradnje. Vrijednost radova je 3,3 milijuna kuna.

Podsjetimo, projekt ukupne vrijednosti 4,9 milijuna kuna odobren je Gradu Virovitici na natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Građenje reciklažnih dvorišta“, a prijavila ga je Razvojna agencija VTA. Bespovratna sredstva iznose 85 posto ukupne vrijednosti projekta.

Reciklažno dvorište nalazit će se pored Gradskog odlagališta u Virovitici, a svrha je projekta osigurati smanjenje količine komunalnog otpada i povećanje udjela odvojeno skupljenog otpada s ciljem recikliranja, odnosno oporabe.

Otpad koji će se u reciklažnom dvorištu zaprimati bez naknade za građane je: problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva…

Inače, Grad Virovitica ima djelomično uveden sustav integriranog gospodarenja otpadom ostvaren kroz: spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, sustav prikupljanja posebnih kategorija otpada putem eko otoka i vreća za odvojeno prikupljanje otpada te sustav prikupljanja glomaznog otpada, a ovaj projekt pridonijet će izgradnji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada.  (virovitica.hr)

Skip to content