Novi objekti na Vegeški

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na prijedlog Baturina-poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz Virovitice koja planira izgradnju novog ”Centra za rehabilitaciju, dijagnostiku, rekreaciju, sport, smještaj i prateće djelatnosti” na prostoru koji je do sada bio obuhvaćen Provedbenim planom uređenja ”Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa…Na prijedlog Baturina-poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz Virovitice koja planira izgradnju novog ”Centra za rehabilitaciju, dijagnostiku, rekreaciju, sport, smještaj i prateće djelatnosti” na prostoru koji je do sada bio obuhvaćen Provedbenim planom uređenja ”Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa (Sl. vjesnik grada Virovitice 2/97). godine, Poglavarstvo Grada Virovitice utvrdilo je Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ŠRC VeGeŠKa u Virovitici.
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Virovitice za razdoblje 2005.-2008. utvrđena je potreba izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ŠRC VeGeŠKe u Virovitici, te predloženim proširiti postojeću športsko-rekreacijsku namjenu na socijalnu i zdravstvenu namjenu zbog potrebe izgradnje objekata medicinsko-rehabilitacijskog i socijalnog karaktera.

Skip to content