Nova usluga eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) izradilo je novu e-uslugu pod nazivom eGrađevinski dnevnik. Riječ je o usluzi namijenjenoj praćenju procesa građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja Uporabne dozvole.

Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuju vođenje Građevinskog dnevnika elektroničkim putem. Osnovni cilj vođenja Građevinskog dnevnika elektroničkim putem je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu.

eGrađevinski dnevnik je web cloud rješenje kojem istovremeno jedan ili više korisnika mogu pristupati s različitih lokacija i u stvarnom vremenu raditi na evidencijama i dokumentima. Na taj način sustav je dostupan neograničenom broju korisnika neovisno o lokaciji ili uređaju koji koriste, a omogućeno je i spremanje dokumentacije u digitalnom obliku na jednom mjestu. Time smo željeli riješiti ključan problem gubitka dokumentacije ili nemogućnosti pristupanja tehničkom pregledu zbog toga što se investitoru ne želi dati dokumentacija na uvid, što je nažalost bila praksa u pojedinim slučajevima i dovodila je do nemogućnosti realizacije investicijskih projekata, istaknuo je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Ovaj modul je namijenjen ovlaštenim osobama i osobama koje vode građenje, ali i fizičkim osobama poput investitora, zastupnika investitora i drugih osoba. Modul je povezan s već razvijenim modulima iz Informacijskog sustava prostornog uređenja kao što je eDozvola da način da se podaci upisani u Prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.

U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik aktivno su sudjelovale komore arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU), eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a. Kroz ovaj modul omogućen je pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s FINA-om i Poreznom upravom.

Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama i da se uključi široka javnost u praćenje stanja u prostoru i ubrzavanje postupka izdavanja dozvola za gradnju. Svrha ovakvih sustava je povećati učinkovitost javne uprave skraćenjem procesa pružanja e-usluga, povećati produktivnost javnog sektora te smijeniti operativne troškove.

Cilj nam je da Informacijski sustav prostornog uređenja postane ključan alat ciljnim skupinama za brz i jednostavan uvid u prostorno uređenje u Republici Hrvatskoj, jer upravo taj sustav sadrži sve podatke o prostoru i objektima koji nas okružuju. Putem geoportala svim građanima pruža se transparentan i u potpunosti besplatan uvid u prostorno uređenje Republike Hrvatske. Građani već danas mogu putem Informacijskog sustava prostornog uređenja predati zahtjeve za ishođenjem dozvola za lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu online, uz samo nekoliko klikova mišem s bilo kojeg uređaja te jednostavno pratiti sve promjene u prostornim planovima. U budućnosti ćemo s novim uslugama unaprjeđivati sustav jer nam je cilj da ISPU postane prva adresa za sva pitanja o prostornom planiranju svih građana Republike Hrvatske, izjavio je Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju.

Cjelokupni razvoj modula eGrađevinski dnevnik financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz projekt „Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli“. Vrijednost projekta iznosi 4.850.000,00 kuna, a 85 posto sredstava osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. (mpgi.gov.hr)

Skip to content