Nova mjesta za prodaju na Gradskoj tržnici

Na sjednici Kolegija virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina, koja je održana u ponedjeljak, 12. veljače, prihvaćena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan rasporeda prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Virovitici. Naime, Odlukom o prodaji proizvoda i roba na štandovima izvan Gradske tržnice, južna komunikacija na Trgu fra Bonifacija Gerbera određena je kao lokacija na kojoj je dozvoljena prodaja proizvoda i roba. Slijedom toga su u Planu rasporeda prodajnih mjesta za 2018. na predmetnoj lokaciji dodana nova mjesta za prodaju pod oznakom (M-100).

Kolegij je prihvatio i Rješenje o odobrenju uporabe naziva, logotipa, zastave i grba Grada Virovitice Klubu ritmičke gimnastike Pirueta u zemlji i inozemstvu na svim sportskim i drugim manifestacijama, promidžbenim materijalima, internetskim portalima i javnim objavama vezanim za aktivnosti navedene u Statutu Kluba.

Također, na Kolegiju je utvrđena i Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u 2018. godini. Iznos ostvarenih prihoda bez primitaka u 2017. godini je 63.035.529,41 kuna, a 0,5 posto od tog iznosa je 315.177,65 kuna. Slijedom toga, s skladu sa Statutom Grada Virovitice, u 2018. godini Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 315.177,65 kuna, a Gradsko vijeće o pokretninama i nekretninama, odnosno ostaloj imovini čija je pojedinačna vrijednost veća od 315.177,65 kuna. (virovitica.hr, M. Bašić)

MG 6339

Skip to content