Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

eu-flagU sklopu Aktivnosti 1, Mjere 2.1. „Projekti građana“ programa Europa za građane, općine/gradovi i organizacije civilnog društva imaju priliku podnijeti projektni prijedlog za organiziranje građanskih panel rasprava, i to do 1. lipnja 2013.

Svrha ovog natječaja jest istražiti inovativne metodologije i pristupe poticanja građana na aktivno sudjelovanje na europskoj razini, te poticati dijalog između građana i europskih institucija. potpora se može ostvariti za projekte koji uključuju :

• prikupljanje mišljenja građana o budućim europskim izazovima,

• istraživanje primjene novih metodologija kojima se promiče aktivna interakcija i rasprava među građanima na teme vezane uz europske politike koje imaju utjecaja na njihov svakodnevni život,

• stvaranje mehanizama kojima se građanima omogućuje razvoj građanskih kompetencija kako bi izgradili stav o procesu europskih integracija u obliku preporuka za donosioce odluka                 na europskoj razini, ili pak

•jačanje dijaloga između građana Europe i institucija Europske unije, kako bi se osnažila uloga građana spram europskih politika i odluka koje se odnose u EU institucijama.

 

Građanske panel rasprave moraju uključivati najmanje 200 sudionika i organizacije/institucije iz najmanje 5 zemalja sudionica Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija). Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 100.000,00 i 250.000,00 EUR.

Više na: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php

Skip to content