Natječaj za poticanje sportske suradnje

ministarstvoMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni Natječaj za poticanje međunarodne sportske suradnje u 2013. godini. Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna. Primarni cilj Natječaja je poticanje razvoja sporta kroz međunarodnu sportsku suradnju.Na Natječaj se mogu prijaviti pravne osobe u sustavu sporta sa statusom udruge. Svaki prijavitelj ima pravo na Natječaj prijaviti jedan program. Krajnji rok dostave prijava je 13. kolovoza 2013. godine.Više o samom natječaju, kriterijima za ocjenjivanje prijavljenih programa, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave možete saznati ovdje.

Skip to content