Natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za  dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći  za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja.

 1. Predmet Natječaja je dodjela financijskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 kuna za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske.

2. Sredstva iz točke 1. su namjenska i nepovratna.

3. Nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći isključivo se dodjeljuju za opravdani trošak novog investicijskog ulaganja koji do datuma podnošenja prijave na ovaj Natječaj nije plaćen te koji će biti realiziran i dobivena sredstva opravdana ovome Ministarstvu zaključno do 31. ožujka 2014. godine. Podnositelj prijave može prijaviti samo jedan opravdani trošak po samo jednoj od sljedećih kategorija državne potpore:

(1) Potpore za male i srednje poduzetnike

– namijenjene malim i srednjim poduzetnicima;

(2) Regionalne potpore namijenjene ulaganju

– namijenjene malim, srednjim i velikim poduzetnicima,

sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“, broj 140/2005 i 49/2011), Uredbi o državnim potporama („Narodne novine“, broj 50/2006), Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora („Narodne novine“, broj 37/2009), Odluci o objavljivanju pravila o regionalnim potporama („Narodne novine“, broj 58/2008, 117/2012) i Odluci o karti regionalnih potpora („Narodne novine“, broj 19/2013).

4. Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim programom, ne uslužnim, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine“, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C16); Proizvodnja namještaja (C31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M71.2) – trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja.

Na Natječaj se može prijaviti predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata od kojih su minimalno tri s registriranom djelatnosti C16 ili C31, a čiji je zajedničkih rezultat finalni proizvod navedenih djelatnosti.

Podnositelj prijave mora imati najmanje tri zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj. Predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Rok za podnošenje prijave na Natječaj je 21. lipnja 2013. godine.

Više na www.mps.hr

Skip to content