Nastavljeno arheološko iskopavanje srednjovjekovne utvrde

Prošli tjedan je nastavljeno arheološko iskopavanje srednjovjekovne utvrde u gradskom parku u Virovitici. Iako ove godine znatno smanjenih sredstava i bez pomoći radnika iz javnih radova, Ministarstvo kulture i Grad podržavaju iskopavanje virovitičke nizinske utvrde, koja je preduvjet za konačnu konzervaciju i prezentaciju u parku.1 1245921534Prošli tjedan je nastavljeno arheološko iskopavanje srednjovjekovne utvrde u gradskom parku u Virovitici. Iako ove godine znatno smanjenih sredstava i bez pomoći radnika iz javnih radova, Ministarstvo kulture i Grad podržavaju iskopavanje virovitičke nizinske utvrde, koja je preduvjet za konačnu konzervaciju i prezentaciju u parku.

Trenutno se kopaju dublji slojevi zapadnog dijela okrugle kule na  platou. I nadalje se otkopava temelj kule, solidno građen od lomljenog kamena i opeke, povezan žbukom. Pronalazi se mnoštvo arheoloških nalaza: ulomci kasnosrednjovjekovne keramike s tragovima gorenja, pećnjaci, životinjske kosti, ljušture pužića, što sve upućuje na svakodnevni život unutar utvrde. Arheološki nalazi potvrđuju dataciju lokaliteta u 15/16 stoljeće.

Pored pokretnih nalaza koje čeka posebna obrada, zanimljiv je nalaz 15 manjih rupa od stupića koso zabodenih u zemlju, koji tvore polukrug i vjerojatno su služili kao držači drvene skele za gradnju kule.

Dubljim kopanjem slijedećih godina nadamo se pronaći na istom mjestu sačuvane drvene stupove,  baš kao što pronalazimo drvene  pilote mosta u zapadnom dijelu parka. Pilote pokretnog srednjovjekovnog mosta ćemo nastaviti iskopavati nakon završenog ovogodišnjeg iskopavanja i natkrivanja kule.

U iskopavanju sudjeluju radnici s dosadašnjih iskopavanja (Zdravko Bezak, Matko Kolesarić, Marijan Kovač, Darko Lončar i Andrija Perić), a očekujemo posjet i pomoć kolegica i kolega iz srodnih ustanova. (vt.info)

Skip to content