Nastavljene aktivnosti vezane uz realizaciju projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice i izgradnju akumulacija Franjevina, Razbojište i Ribnjak

112 Grada Virovitice, Virovitičko-podravske županije i Hrvatskih voda. Razgovaralo se o daljnjim aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice.

Projekt u sebi osim obrane od poplava obuhvaća i dvije retencije ( Franjevina i Razbojište ) koje se u budućnosti namjeravaju pretvoriti u velike akumulacije za potrebe navodnjavanja, ribnjačarstva, športa i rekreacije, uređenja njenog toka u urbaniziranim područjima i poboljšanja njenog ukupnog ekološkog stanja. Područje koje je razmatrano obuhvaća sustav ribnjičarskih jezera u širem području retencije Razbojište, retenciju Franjevina, te vodotok Ođenice kroz Viroviticu sve do ušća u rijeku Dravu. Nakon toga planirana je izgradnja akumulacije Ribnjak za što se planira izgraditi brana na kraju današnjih ribnjaka. Cilj izgradnje ove akumulacije je prikupljanje vode kako bi se tijekom ljetnih mjeseci mogao održavati vodostaj u jezerima.

U okviru studije predviđeno je i uređenje vodotoka Ođenice u smislu podizanja razine vodnog lica u koritu kako bi se ostvarenjem veće vodne površine stekli povoljni uvjeti za razvoj rekreativnih i drugih zabavnih sadržaja uz područje korita. Podizanje uspora predviđeno je, uz postojeću ustavu Antunovac, izgradnjom još dvije ustave. Izgradnjom nizvodne ustave steći će se uvjeti za ostvarenje jezera Bajer na području lijevo od korita Ođenice. Jezero će se ostvariti iskopom zemljanog materijala na predviđenoj površini , a osim sportsko-rekreacijskih sadržaja Studijom je predloženo korištenje jezera kao kompenzacijskog bazena za potrebe sustava navodnjavanja. Dotok vode u jezero osigurat će se upusnom građevinom smještenom uzvodno od ustave , dok će se nizvodno voda ispuštati iz jezera Bajer u korito Ođenice putem ispusne građevine.

Na kraju je gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo potrebu da se izmulje i jezera (ribnjaci) koji već postoje i da se dijelovi u kojima trenutno nema vode ponovo stave u uporabu za što će Grad Virovitica uputiti pisani zahtjev Hrvatskim vodama.

Župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić koji je bio jedan od inicijatora ovog sastanka izrazio je zadovoljstvo dogovorenim te dao punu podršku ovom projektu koji je od vitalnog interesa ne samo za grad Viroviticu već i za cijelu Virovitičko-podravsku županiju.

Skip to content