Nastavljaju se pripremni radovi za početak izgradnje dijela autoceste A-13 od Bjelovara do Virovitice.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, a vezano uz zahtjev Instituta za arheologiju iz Zagreba donijelo je rješenje za odobrenje terenskog pregleda trase autoceste Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske na području Virovitičko-podravske županije.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, a vezano uz zahtjev Instituta za arheologiju iz Zagreba donijelo je rješenje za odobrenje terenskog pregleda trase autoceste Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske na području Virovitičko-podravske županije. Terenski pregled provodit će se tijekom 2010. godine s ciljem pronalaženja i definiranja arheoloških nalazišta ugroženih izgradnjom auto-ceste. Arheološka istraživanja mogu započeti kada se osigura privremena zaštita pronađenih predmeta, te se obavi privremena pohrana pronađenih predmeta u Gradskom muzeju Virovitica. Za stručnog voditelja terenskog pregleda imenovan je dr.sc.Marko Dizdar koji je dužan najkasnije nakon tri mjeseca po završetku pregleda podnijeti stručno izvješće o rezultatima pregleda Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, te nadležnom Konzervatorskom odjelu.

Sredstva za predmetni terenski pregled osigurava Hidroelektra-Projekt d.o.o. iz Zagreba.
U svezi navedenog ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej istaknula je da je Gradski muzej Virovitica spreman osigurati privremenu zaštitu pronađenih predmeta, te obaviti njihovu privremenu pohranu o čemu je izvijestila i nadležne institucije.

Skip to content