NASTAVAK RADOVA Virovitički ribnjaci do daljnjega zatvoreni za posjetitelje

Nakon kraće pauze, nastavljeni su radovi na popularnim Virovitičkim ribnjacima, a u sklopu projekta “Uređenje sliva Ođenice na području grada Virovitice”.

S obzirom na radove na potezu od 1. ribnjaka, odnosno brane Razbojište do akumulacije Ribnjak do daljnjega je, da ne bi došlo do nezgoda uzrokovanih nepažnjom, zabranjeno kretanje svim neovlaštenim osobama u području zahvata.

Podsjetimo, s radovima se stalo 31. ožujka zbog primjene mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno zahvati su ograničeni zbog značajnih razdoblja životinjskih vrsta, kao što je npr. gniježđenje ptica ili mrijest vodozemaca.

Sukladno Rješenju Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove VPŽ, radovi se izvode od 1. kolovoza do 31. ožujka, no iznimno mogu se izvoditi i od 10. lipnja do 1. kolovoza, kao i tijekom cijele 2025. godine i to na pojedinim lokacijama projekta: uređenje privremene deponije izvan područja Virovitičkih jezera, izgradnja brane akumulacije Ribnjak, izgradnja nasipa predopterećenja brane akumulacije Ribnjak, izgradnja dijela ceste na lokaciji pored 9. ribnjaka, dogradnja objekta temeljnog ispusta i ljevkastog preljeva na brani akumulacije Razbojište uz izmuljenje dijela akumulacije neposredno uz branu.

Ribnjacima mogu pristupiti samo sudionici na projektu i građenju, odnosno ovlaštene osobe i to kroz kontrolno-pristupnu točku (rampa) koja se nalazi na ulazu u ribnjake, odnosno prije 1. ribnjaka.

Skip to content