Naknade za priključak na vodovod i kanalizaciju za građanstvo sa 4800,00 kuna smanjuju se ove godine na 1919,00 kuna

kanalizacija1
Foto: arhiva

Grad Virovitica donio izmjene Odluke o priključenju građana na vodne građevine (vodovod i kanalizaciju), kojom se naknada za priključenje znatno smanjuje u odnosu na iznos koji je donijet ranijom Odlukom.

Naime stupanjem na snagu Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i druge nekretnine na komunalne vodne građevine kao osnovica za obračun naknade utvrđena je površina građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine. Naknada se na osnovi površine utvrđuje u postotku od prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu godinu. Kako je prosječna bruto plaća za 2010. godinu iznosila 7.679,00 kuna priključak na komunalne vodne građevine za stambeni objekt bruto površine do 200 m² iznosit će 25 posto od tog iznosa odnosno 1919,00 kuna.
Do sada je taj priključak iznosio 4.800,00 kuna što znači da će doći do smanjenja naknade za priključenje za 2.880,00 kuna.

Važno je napomenuti i da će se za sve obveznike koji nisu podnijeli zahtjev za priključenje isporučitelj vodne usluge (Virkom) nadležnom upravnom odjelu podnijeti prijedlog za izdavanje rješenja o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.

Sve daljnje informacije mogu se dobiti u Uredu za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice, Matije Gupca 78.

Skip to content