Najveći proračun do sada: Kolegij gradonačelnika Ivice Kirina utvrdio Odluku o planu proračuna za 2018. godinu

Kolegij gradonačelnika Ivice Kirina utvrdio je danas, 3. studenog, prijedlog proračuna za 2018. godinu, a isti iznosi 188.000.000 kuna. Povećanje od 63.963.000 kuna, odnosno 51,5 posto, odnosi se na dodatne prihode iz fondova Europske unije i državnog proračuna.

– Osim osiguranja sredstava za daljnju rekonstrukciju javnih prometnih površina i dječjih igrališta, u proračunu su, između ostalog, osigurana sredstva za energetsku obnovu škola i Dječjeg vrtića Cvrčak, za početak izgradnje Centra uza odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne športske dvorane te nastavak radova na obnovi Dvorca Pejačević i virovitičkog Gradskog parka u sklopu projekta „5 do 12“, rekao je pročelnik Službe za financije Grada Virovitice Siniša Palm.

Značajne stavke u Proračunu su i projekti 4 Elements 4 Kids from cross border cooperation and education adjusted for pre-school children, Erasing Borders with Music, RE-ENTER – Povratak na tržište rada kroz samozapošljavanje, B.I.R.D.S., Cross-border touristic routes of honey and bees, uređenje prometne zone oko Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić, Korak u život jednakih mogućnosti faza III…

Na Kolegiju je utvrđen i Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za sljedeću godinu, a planiran je u iznosu od oko 11.300.000 kuna.
– Najveći dio od navedenog iznosa odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju javnih površina, odnosno cesta, nogostupa, mostova i parkirališta (oko 4.880.000 kuna) te na zaštitu okoliša (oko 5.000.000 kuna). Od većih projekata što se tiče zaštite okoliša, u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta, nastavak sanacije gradskog odlagališta otpada te nabava posuda za zbrinjavanje otpada na području grada, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo.

Osim navedenih, na Kolegiju su, među ostalima, utvrđeni i sljedeći prijedlozi: Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2018. godini, Program utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice, Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu, Odluka o izboru osobe za obavljanje radova na održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice, Odluka o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne rasvjete, Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Virovitice, Izvedbeni program zimske službe za sezonu 2017/2018.g…

IMG 1617

Skip to content