Najvažnija je edukacija građana vezano za otpad i njegovo odvajanje

Predstavnici Grada Virovitice i tvrtke Flora VTC održali su u Gradskoj upravi sastanak na temu utvrđivanja akata sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Uredbi Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom koja bi trebala u konačnosti smanjiti količine miješanog komunalnog otpada, a koja je na snagu stupila 1. studenog. Uredba  obvezuje  općine i gradove da se ozbiljnije pozabave cjelokupnom problematikom vezanom uz gospodarenje komunalnim otpadom kako bi se njegova količina na odlagalištima u budućnosti značajno smanjila te koristan otpad maksimalno iskoristio.

Na sastanku u Gradskoj upravi detaljno su proučeni Zakon i Uredba te su Grad i tvrtka Flora u fazi traženja najprihvatljivijih rješenja koja će biti u skladu sa Zakonom i Uredbom, a istovremeno i prihvatljiva za sve korisnike usluga vezano za gospodarenje otpadom.

Prema riječima direktora Flore VTC Željka Iharoša, sustav skupljanja i odvoza otpada je dobar i funkcionira. Djelatnici Flore VTC obišli su sve eko otoke na području grada Virovitice i izradili popis svih višestambenih objekta na području grada s prijedlogom posuda koje bi stavili kod svake zgrade. Namjera je da kod svake zgrade bude posuda za otpad za tu zgradu, sve u cilju omogućavanja odvajanja otpada, a određene su i veličine posude ovisno o veličini višestambene zgrade. Što se tiče kanti za otpad, u planu je nabava prozirnih kanti s poklopcima u odgovarajućoj boji, koje će biti čipirane.

IMG 1687

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice Kristijan Sabo istaknuo je da je Grad Virovitica u roku mjesec dana od prethodnog sastanka nastavio s pojačanim aktivnostima vezanim uz educiranje građana oko pravilnog odvajanja otpada gostovanjima na radiju, izradom letka za sve građane i plakata za višestambene zgrade te web člancima. S istim aktivnostima nastavlja se i dalje.
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisane su i kazne za one koji ne budu odvajali otpad ili ga budu odlagali na neprimjerena mjesta. Direktor Flore VTC Željko Iharoš ističe kako intencija nije da se odmah krene s kažnjavanjem, već se u prvom redu bazirati na edukativne aktivnosti.

– Flora će, zajedno s Gradom, staviti naglasak na edukaciju građana. U konačnici, oni koji namjerno i svjesno budu kršili pravila, na njih će biti primijenjene odredbe Zakona i akata koje će Grad donijeti, odnosno koje je donio, naglasio je Željko Iharoš.

 

Skip to content