Najučenici Virovitičko-podravske županije – Sandra Manojlović, Mateja Jelečki i Ivana Antal iz Virovitice

U sklopu manifestacije „Zbogom školo do jeseni” koja se tradicionalno održava u organizaciji Virovitičko-podravske županije, proglašeni su Najučenici Virovitičko-podravske županije za 2009./2010. školsku godinu.U sklopu manifestacije „Zbogom školo do jeseni” koja se tradicionalno održava u organizaciji Virovitičko-podravske županije, proglašeni su Najučenici Virovitičko-podravske županije za 2009./2010. školsku godinu. Župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije Vesna Šerepac uručili su nagrade najboljima odnosno: Sandri Manojlović (najbolja učenica osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije – OŠ Ivana Brlić Mažuranić Virovitica); Mateje Jelečki (najbolja učenica po trogodišnjem programu srednjih škola Virovitičko-podravske županije – Strukovna škola Virovitica); Ivani Antal (najbolja učenica po četverogodišnjem programu srednjih škola Virovitičko-podravske županije – Gimnazija Petra Preradovića Virovitica).

Osim toga, proglašeni su i najbolji učenici svih osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije. Oni su: Osnovne škole – Marin Grbić (OŠ I. B. Mažuranić Orahovica), Ana Marija Dundović (OŠ Mikleuš), Helena Jelavić (OŠ Gradina), Barbara Farkaš (OŠ J. Kozarca Slatina), Sabina Pavić (OŠ I. G. Kovačića Zdenci), Monika Nekić (OŠ D. Trstenjaka Čađavica), Karmela Volf (OŠ Voćin), Iva Džakula (OŠ V. Nazor Virovitica), Anja Tomeković (OŠ A. Cesarca Špišić Bukovica), Vedrana Filipović (OŠ P. Preradovića Pitomača), Helena Šimek (OŠ V. Nazora Nova Bukovica), Luka Marek (OŠ Suhopolje), Mirna Vengert (OŠ A. G. Matoša Čačinci), Matej Brlić (OŠ I. G. Kovačića Gornje Bazje), Hrvoje Klement (OŠ E. Kumičića Slatina), Sandra Manojlović (OŠ I. B. Mažuranić Virovitica), Zvonimir Jerabek (OŠ Virovitica), Dorothea Relić (OŠ J. Vlašimsky Virovitica), Jurica Juren (OGŠ Slatina).

Srednje škole s trogodišnjim programom: Tomislav Ustruha (SŠ S. Ivšić Orahovica), Martina Kovačec (Industrijsko-obrtnička škola Slatina), Katarina Pintarić (SŠ Pitomača), Mateja Jelečki (Strukovna škola Virovitica), Brigita Sabo (Industrijsko-obrtnička škola Virovitica); Srednje škole s četverogodišnjim programom: Tamara Prelog (SŠ S. Ivšića Orahovica), Ivana Antal (Gimnazija Petra Preradovića Virovitica), Aleksandar Živković (SŠ M. Marulića Slatina), Mateja Živko (SŠ Pitomača), Martina Bajt (Strukovna škola Virovitica), Danijel Ilakovac (Tehnička škola Virovitica).

(www.vpz.hr/ K.Toplak)

Skip to content