Nabava službenih automobila

Virovitica, 05. svibnja 2008.

Poziv za nadmetanje za nabavu službenih automobila objavljen je 05. svibnja 2008. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa linka sa desne strane.


Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content