Nabava i postava parkirnih automata

Virovitica, 02. svibnja 2008.

Poziv za nadmetanje za nabavu i postavu parkirnih automata objavljen je 02. svibnja 2008. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Dokumentacija

Troškovnik 


Skip to content