Na rok od 20 godina, zagrebačka tvrtka Gramatinvest d.o.o. dobila koncesiju za gospodarsko korištenje Palače Pejačević

Koncesiju za gospodarsko korištenje zaštićenog kulturnog dobra PalačePejačević u Virovitici dobila je tvrtka Gramatinvest d.o.o. iz Zagreba.Koncesija je dodijeljena na rok od 20 godina a naknada za koncesijuiznosi milijun kuna godišnje koju će ova  zagrebačka tvrtka početiplaćati nakon dobivanja uporabne dozvole.Koncesiju za gospodarsko korištenje zaštićenog kulturnog dobra Palače Pejačević u Virovitici dobila je tvrtka Gramatinvest d.o.o. iz Zagreba. Koncesija je dodijeljena na rok od 20 godina a naknada za koncesiju iznosi milijun kuna godišnje koju će ova  zagrebačka tvrtka početi plaćati nakon dobivanja uporabne dozvole. Koncesionar je dužan provoditi uvjete zaštite i očuvanja Palače Pejačević utvrđene zakonom i drugim aktima, te ishoditi prethodno odobrenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Požegi za izvođenje radova na statičkoj sanaciji i obnovi zgrade. Za izvođenje bilo kakvih radova na Palači Pejačević koncesionar mora izraditi i ishoditi potrebnu dokumentaciju, provesti konzervatorska istraživanja, izraditi konzervatorske i druge projekte, ishoditi odgovarajuće dozvole svih nadležnih tijela kao i osigurati stručan nadzor prilikom izvođenja svih radova.

Gramatinvest d.o.o. stječe pravo na gospodarsko korištenje Palače Pejačević na način da se podrum i prizemlje objekta koriste za uslužne djelatnosti kao što su ugostiteljstvo, trgovina, obrt, uredi), a kat i potkrovlje za uredske prostore.

Na natječaj za dodjelu koncesije stigle su dvije ponude, Gramatinvest d.o.o. i Metrotex d.o.o., obje iz Zagreba. Tvrtka Gramatinvest je registrirana za građevinarstvo, trgovinu i poslovne usluge, a planira investirati u ulaganja više od 34 milijuna kuna.

Skip to content