Na prostoru Visoke škole Virovitica izgradit će se Tehnološko inovacijski centar koji će kroz istraživanja poljoprivrede nuditi direktnu korist realnom sektoru

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zabilježilo je izniman interes za ulaganja u sektor istraživanja, razvoja i inovacija te su u 2017. godini na Poziv za dostavu bespovratnih sredstava „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja inovacija“ zaprimili projekte koje za 232,2 milijuna kuna premašuju predviđeni iznos.

S obzirom na zastarjelost opreme za istraživanje i razvoj i nedovoljno razvijene infrastrukture, Ministarstvo je zatražilo dodatna sredstva za financiranje projekata te u tome uspjelo. Stoga će svi projekti s rezervne liste biti odobreni.

Među tim projektima je Tehnološko inovacijski centar Virovitica, projekt Virovitičko-podravske županije koji je napisala VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije koji će imati značajnu ulogu za jačanje poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Virovitičko-podravskoj županiji te šire, a za čiju realizaciju su iznimno zaslužni tadašnji župan, danas ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, u vrijeme prijave ravnatelj VIDRA-e a danas ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric i tadašnji pročelnik za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, a današnji župan Igor Andrović.

Tehnološko inovacijski centar Virovitica će se nalaziti na krugu Visoke škole Virovitica, a zamljište za njegovu izgradnju dao je Grad Virovitica.

Kroz taj projekt vrijedan 17.571.604,21 kuna, uložit će se sredstva u izgradnju infrastrukture, te opremanje laboratorija koji će biti specijalizirani za određena područja poljoprivrede i prehrambene tehnologije.

Područja istraživanja bit će usmjerena na područja koja su zastupljena u Kontinentalnoj Hrvatskoj te stoga i primjenjiva u realnom sektoru. Tehnološko inovacijski centar (TIC) Virovitica bit će istraživačka infrastruktura osnovana od strane Virovitičko-podravske županije, u suradnji s projektnim partnerima Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, Prehrambeno tehnološkim fakultetom Osijek.

Koja će biti područja istraživanja Tehnološko inovacijski centar Virovitica.
• Istraživanja vezana uz uzgoj i preradu ljekovitog bilja- istraživanje pojedinih aktivnih tvari, njihovom količinom u svježem i suhom stanju,
utjecaj aktivnih tvari na planiranje proizvodnje i prerade, destilacija i ekstrakcija
• Istraživanja vezana uz proizvodnju jestivih ulja – dokazivanje važnih svojstava, utvrđivanje parametara proizvodnje radi standardizacije
kvalitete
• Istraživanje vezano uz povrće – istražiti kvalitativne karakteristike pojedinih vrsta i sortimenta sveg uzgajanog povrća sa svrhom povećanja
kvalitete i isplativosti proizvodnje, razvoj proizvodnog procesa
• Istraživanje biostimulatora tla
• Istraživanje mikroklimatskih značajki na mliječnim farmama, biološke aktivne tvari u mlijeku
• Istraživanje starih sorti, proteina i aktivnih tvari te sjemenarstva
• Razvoj i istraživanje funkcionalne hrane
• Istraživanja povezana sa zadovoljavanjem kvalitete i standardizacije pčelinjih proizvoda, monitoring bolesti pčela
• Istraživanje matične mliječi, aktivnih komponenti meda i rezidui pesticida, antibiotici u medu
• Istraživanja na području kvalitete duhana te istraživanje nedovoljno istraženih aktivnih spojeva duhana (mogućnost korištenja u medicinske i kozmetičke svrhe). (www.vpz.hr, www.ravidra.hr)

Skip to content