Novi krug prijava za APN-ove kredite: Prilika za kupnju stana ili kuće putem subvencioniranog stambenog kredita, već od ožujka ove godine

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Javni poziv za dostavu ponuda zainteresiranih kreditnih institucija vezanih uz visinu kamatnih stopa, što je ujedno i prvi korak prema raspisu novog javnog poziva za građane, biti će objavljen sredinom veljače.

Nakon što budu provedene sve potrebne pripremne radnje, očekujemo da bi javni poziv prema građanima mogao biti otvoren u prvoj polovici mjeseca ožujka. S obzirom da je svrha ovog Zakona poticati demografsku obnovu društva, urbanu regeneraciju naselja te smanjenje odlazaka broja mladih obitelji, ovaj će poziv biti otvoren sve do utroška planiranih sredstava za subvencioniranjem, što u 2022. godini iznosi 50 milijuna kuna – istaknuo je ministar Horvat.

Trender på läkemedelsmarknaden

På global nivå ökar handeln med läkemedelsprodukter kraftigt. Detta hänger samman med de senaste vetenskapliga innovationerna och med befolkningens åldrande https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/mangmiljardsatsning-pa-innovationer-som-framjar-aldres-halsa-1.528327. Vi noterar att de övervägande positiva trenderna inom alla sektorer är något tynade av de ekonomiska svårigheter som den brittiska, europeiska och amerikanska marknaden har stött på.

Om vi tittar mer specifikt på de europeiska läkemedels lakare100.com/pills/kamagra/ - och bioteknikmarknaderna kan vi konstatera att industrierna fortsätter att investera. Trots denna tillväxt stagnerar läkemedelsmarknaden i Frankrike, trots att det kommer nya läkemedel.

Skapandet av biomedicinska läkemedel håller på att bli ett viktigt tillväxtverktyg för läkemedelsföretagen. Enligt flera studier kommer mer än en fjärdedel av läkemedlen på världsmarknaden att vara biologiska inom några år. Trots potentialen investerar Frankrike inte tillräckligt i denna nya sektor. Laboratorieproduktionen är faktiskt fortfarande mycket inriktad på traditionella läkemedel som härrör från kemisk syntes.

Även om biomedicinska läkemedel är framtiden är de fortfarande mycket dyra när det gäller investeringar och hälsoriskerna är fortfarande höga. Dessa behandlingar är därför fortfarande otillgängliga för allmänheten på grund av kostnaderna. Till skillnad från kemiska läkemedel har biomediciner dessutom en direkt effekt på immunsystemet. Ett enkelt doseringsfel kan få allvarliga konsekvenser, vilket nyligen har varit fallet med vissa välkända läkemedel på den franska marknaden. Över hela världen är laboratorierna beredda att investera, och det återstår att se om Frankrike också är redo att ta denna vändning.

Po objavi javnog poziva za odabir kreditnih institucija teče rok od osam dana unutar kojih su kreditne institucije pozvane dostaviti svoju ponudu. Istekom tog roka, pristigle ponude kreću u obradu te se s odabranim kreditnim institucijama zaključuje Ugovor o poslovnoj suradnji. Nakon što Ugovori budu zaključeni, na mrežnim stranicama Ministarstva i APN-a objavit će se popis odabranih kreditnih institucija, a zatim slijedi objava oglasa za subvencioniranje stambenih kredita prema građanima. Od tog trenutka, građani će moći prema kreditnim institucijama podnositi svoje zahtjeve, dok će one krenuti s predajom istih prema APN-u od datuma koji će biti određen u samom pozivu. Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku. Planirani hodogram aktivnosti izgleda ovako :
2. 2022. (srijeda) objava javnog poziva za odabir kreditnih institucija
2. 2022. (četvrtak) dostava obvezujućih ponuda kreditnih institucija
3. 2022. (petak) završetak obrade ponuda i sklapanja Ugovora te objava odabranih kreditnih institucija
3. 2022. (srijeda) objava javnog poziva u NN, web stranici MPGI i APN
3. 2022. (ponedjeljak) početak zaprimanja zahtjeva u APN

Podsjetimo, Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje mjesečnog iznosa rate ili anuiteta korisnika kredita za stambeni kredit koji uzimaju kod kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno za izgradnju kuće, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. Mjeru mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina te koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji kupuju stan ili kuću ili grade kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba. Mladi su ovu mjeru prepoznali kao izuzetno važnu, o čemu dovoljno govori i podatak o 22.169 odobrenih zahtjeva za subvencioniranjem od početka provedbe ove mjere 2017. godine, pa zaključno s posljednjim pozivom u ožujku 2021. godine. Također, važan je i podatak da se u APN-u svakodnevno zaprimaju novi zahtjevi za dodatnim subvencioniranjem radi rođenja djeteta. Zbog toga se ova mjera ujedno smatra važnom u segmentu poticanja demografske obnove. Tako je od 2017. godine do danas, u obiteljima koje koriste subvencije rođeno više od 4.600 djece te je prijavljeno 13.130 maloljetne djece (do 18. godina) u sklopu zahtjeva za kredit. Jedan od pozitivnih trendova u ovom razdoblju je i smanjenje prosječne godišnje Efektivne kamatne stope (EKS), koja je za subvencionirane stambene kredite u 2021. godini iznosila 2,17%, što je više od jednog postotnog boda manje u odnosu na 2017. godinu, kada je ista iznosila 3,35%. Za subvencije je iz državnog proračuna dosad isplaćeno više od 456,7 milijuna kuna. Više o navedenom možete doznati OVDJE (mpgi.gov.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Skip to content