Na Gradskom vijeću izabrani novi članovi Savjeta mladih grada Virovitice

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice, održanoj u četvrtak vijećnici su izabrali članove Gradskog savjeta mladih na vrijeme od tri godine. Gradski savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Virovitice, ima 9 članova te zamjenike članova, a zadaća mu je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje.

U Gradski savjet mladih izabrani su sljedeći članovi sa zamjenicima:

1. Alen Moslavac – član, Andrej Malek – zamjenik člana
2. Marija Ilakovac – članica, Marko Feketija – zamjenik članice
3. Iva Stubičar – članica, Ivana Ćavarušić – zamjenica članice
4. Toni Petrović – član, Kornelija Potrata – zamjenica člana
5. Sanja Martinušić – članica, Kristina Sajbert – zamjenica članice
6. Edita Vidak – članica, Ivana Groman – zamjenica članice
7. Mirela Krmpotić – članica, Patricija Kvrgnjaš – zamjenica članice
8. Ivan Ćavarušić – član, Vedran Botić – zamjenik člana
9. Katarina Đurđević – članica, Tomislav Kožnjak  – zamjenik članice

(www.icv.hr)

Skip to content