Na Bjelolasici, potpredsjednica Vlade i ministrica Jadranka Kosor otvorila III. Nacionalnu konferenciju mladih

BJELOLASICA – Potpredsjednica Vlade, ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i predsjednica Savjeta za mlade Vlade RH Jadranka Kosor otvorila je danas u Hrvatskomolimpijskom centru na Bjelolasici III. Nacionalnu konferenciju mladih pod nazivom „Mladi i društveni razvoj“.BJELOLASICA – Potpredsjednica Vlade,
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i predsjednica
Savjeta za mlade Vlade RH Jadranka Kosor otvorila je danas u Hrvatskom
olimpijskom centru na Bjelolasici III. Nacionalnu konferenciju mladih pod
nazivom „Mladi i društveni razvoj“. U radu Konferencije koja se održava 6. i 7.
srpnja, u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, sudjeluje preko 200 sudionika – predstavnika udruga mladih,
studentskih udruga, mladeži parlamentarnih političkih stranaka i vjerskih
zajednica, povjerenika za mlade i predstavnika postojećih Vijeća za mlade, te
predstavnika lokalne uprave i samouprave, zajedno sa stručnjacima iz ovog
područja, s ciljem unošenja više razine sustavnosti i učinkovitosti u
provođenju Nacionalnog programa djelovanja za mlade, obrazovanja i
zapošljavanja mladih, informiranja mladih, zastupanja interesa mladih kroz
organizacije civilnog društva, prevencije ovisnosti kod mladih i uloge mladih u
oblikovanju hrvatskog društva na nacionalnoj i lokalnoj razini. Na ovogodišnjoj
konferenciji sudjeluju i predstavnici Gradskog vijeća Grada Virovitice, predstavnici
Grada Virovitice i Grada Slatine, Županije Virovitičko-podravske, predstavnici
Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Virovitice, predstavnici Zajednice žena
„Katarina Zrinjska“ iz Virovitice, te predstavnici udruge „Veranda“ iz
Virovitice i udruge „Krik“ iz Slatine.

Otvarajući konferenciju potpredsjednica Kosor
napomenula je kako je Vlada usvojila Nacionalni program djelovanja za mlade
(NPDM) koji sadrži 110 mjera raspoređenih u osam područja (obrazovanje i
informatizacija; zapošljavanje i poduzetništvo; socijalna politika; zdravstvena
zaštita i reprodukcijsko zdravlje; aktivno sudjelovanje mladih u društvu;
izgradnja civilnoga društva i volonterski rad; kultura mladih i slobodno
vrijeme; te mobilnost, informiranje i savjetovanje). Nositelji provedbe su
tijela državne uprave, a za koordinatora provedbe zaduženo je Ministarstvo
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Potpredsjednica Kosor
podsjetila je kako na I. i II. Nacionalnoj konferenciji mladih, koje su se
također održale na Bjelolasici, definirano četrdesetak prioritetnih mjera iz
NPDM-a čija je realizacija predviđena u razdoblju od dvije godine, a u suradnji
s članovima Savjeta za mlade izrađen je Operativni plan provedbe Nacionalnog
programa djelovanja za mlade za 2006. i 2007. godinu. Potpredsjednica Kosor
također je podsjetila kako je, s obzirom na jedan od zaključaka I. Nacionalne
konferencije u svezi kašnjenja u provedba NPDM-a na lokalnoj razini za
provedbom na državnoj razini i nužnosti uključenja lokalne uprave u provođenje
NPDM-a, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u
proteklih godinu dana organiziralo pet regionalnih konferencija za mlade – u
Kutini, Splitu, Opatiji, Varaždinu i Osijeku. Realiziran je pilot-projekt
osnivanja Info-centra za mlade u Rijeci u suradnji Ministarstva, Grada Rijeke i
Udruge mladih «Korak ispred», a Ministarstvo je sufinanciralo i otvaranje
Centra za mlade u Puli. Potpredsjednica Kosor rekla je kako je Ministarstvo u
protekle dvije godine financijski podržalo izradu programa djelovanja za mlade
na lokalnoj razini s ukupno 554.660,00 kuna. U 2005. godini Ministarstvo je
financiralo 43 kluba mladih s 1.623.751,00 kuna, u 2006. godini projekte i
programe udruga usmjerene mladima financiralo je s 1.100.000,00 kuna, a
projekte i programe usmjereni mladima s invaliditetom s 4.858.045,07 kuna.

Potpredsjednica Kosor podsjetila je kako je
radi veće učinkovitosti u radu Savjeta za mlade, na njezin prijedlog, Vlada
donijela Odluku o promijeni mandata članova Savjeta za mlade koji sada traje
tri godine umjesto dosadašnjeg mandata koji je trajao jednu godinu, a osnažena
je i uloga povjerenika za mlade u ministarstvima koji su imenovani s razine
pomoćnika ministra. Napomenula je kako je donesen Zakona o Vijećima mladih i
Zakona o volonterstvu.

Potpredsjednica Kosor predstavila je i
kampanju „Svi različiti, svi jednaki“, u kojoj je kao koordinator provedbe
aktivnosti na razini Republike Hrvatske zaduženo Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje je u siječnju 2006. godine
formiralo Nacionalni odbor za kampanju „Svi različiti – svi jednaki“. Tijekom
kampanje Vijeća Europe predviđeni su događaji koji uključuju tematske
konferencije, simpozije i seminare, edukacije i treninge u koje se najvećim
dijelom uključuju mladi. Sukladno preporukama Vijeća Europe, Kampanja će se u
Republici Hrvatskoj provoditi na nacionalnoj i lokalnoj razini, a sastojat će
se od zajedničkih i pojedinačnih aktivnosti. Nacionalni odbor predvidio je
aktivnosti od lipnja 2006. do listopada 2007. godine, sukladno trajanju
Kampanje Vijeća Europe. Teme koje će biti obuhvaćene Kampanjom su rasna,
spolna, nacionalna, vjerska diskriminacija, osobe s invaliditetom, djeca s
teškoćama u razvoju te isticanje različitosti kao bogatstva. Ministarstvo
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tiskalo je majice i
bedževe na Hrvatskom jeziku s logotipom Kampanje, koji su podijeljeni svim
sudionicima konferencije na Bjelolasici.

Skip to content