Mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne i regionalne samouprave: Predstavljanje CERV programa u Virovitici 24. svibnja

Ured za udruge i Grad Virovitica pozivaju vas na predstavljanje CERV programa, koje će se održati u utorak, 24. svibnja 2022. u Gradskoj vijećnici (Trg kralja Zvonimira 1) u Virovitici.

Ured za udruge Vlade RH, kao nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. – 2027., u suradnji s Gradom Viroviticom predstavit će mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave putem navedenog Programa: njegove ciljeve, tematska područja i način prijave.

Predstavljanje će se održati u utorak, 24. svibnja 2022. u Virovitici od 11 do 12:30 sati u prostoru Gradske vijećnice (Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica).

Na događanju ćemo predstaviti osnovne značajke CERV programa, njegove tematske cjeline, kao i način prijave.

Program događanja:

  • 11:00 – 11:05 – Uvod / Pozdravne riječi (porčelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Alen Bjelica)
  • 11:05 – 12:00 – Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Saša Šegrt, Nacionalna kontakt točka Programa, Ured za udruge Vlade RH
  • 12:00 – 12:30 – Pitanja i odgovori, konzultacije

Ako želite sudjelovati molimo vas da popunite PRIJAVNICU 

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, jednakost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a raspodijeljen je na sljedeće tematske cjeline:

  • Vrijednosti Unije;
  • Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;
  • Uključenost i sudjelovanje građana;
  • Daphne – borba protiv svih oblika nasilja.

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao Nacionalna kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

Dodatne informacije o programu “Građani jednakost, prava i vrijednosti” možete dobiti na:

Za sva pitanja vezano za događanje, molimo vas da nam se obratite na cerv@udruge.vlada.hr. (udruge.gov.hr)

 

Skip to content