Mirjana Terlecky: Izrazito transparentan Grad

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica je izrazito transparentan Grad, 13. od 576 gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj. Rezultat je to istraživanja koje je proveo GONG sa Udrugom gradova. Rezultati su to koji se temelje na objavi i dostupnosti akata, odluka, pružanju svakodnevnih obavijesti o radu, načinu ostvarivanja prava i obveza kao i aktivnostima Gradonačelnika i službi gradske uprave u rješavanju zahtjeva građana, propisujući kroz Statut Grada , Poslovnik, odluke i druge akte ostvarivanje prava i obveza i interesa te dostupnosti službi i tijela gradske uprave građanima.
Javnost rada Gradskog vijeća Grada Virovitice, kao predstavničkog tijela i Gradonačelnika kao izvršnog tijela očituje se u otvorenosti sjednica građanima, aktima koji se donose u interesu i po prijedlozima građana, obavezno se objavljuju u medijima, na stranicama Grada i u tiskanim materijalima daje se prikaz aktivnosti. Iako ponekad prevladava mišljenje o nedovoljnoj transparentnosti gradske uprave biti 13. od 576 jedinca lokalne, područne (regionalne) samouprave, u istraživanju, koje je utvrdilo da je 74% netransparentno, dokaz je o visokom stupnju suradnje Gradonačelnika i gradskih službi sa zajednicom kao i da mjesna samouprava ostvaruje sve zadaće i ciljeve te svrhu postojanja .

Skip to content