Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: Obavijest obveznicima poreza na dohodak s više od 48.000,00 kuna primitaka u 2010. godini i posebna obavijest mljekarima

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

12. studenog 2011. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, objavljen u Narodnim novinama broj 124/11.Izmjene ovog Zakona bile su nužne zbog usklađivanja s rezultatima pregovora između Republike Hrvatske i Europske unije u području poljoprivrede. Nakon okončanja ukupnih pristupnih pregovora u lipnju 2011. godine, utvrđen je datum ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u 2013. godini. Stoga je bilo neophodno definirati sektorske omotnice i plafon izravnih plaćanja za 2012. godinu kako bi se sustav izravnih plaćanja u 2012. godini mogao neometano provesti. Osim izmjena koje se odnose na uređenje sustava izravnih plaćanja za 2012. godinu, dvije vrlo značajne promjene odnose se već i na proizvodnu 2011. godinu. Tako je za 2011. godinu smanjen minimalno potican broj mliječnih krava s pet na jednu što će omogućiti zadržavanje više proizvodnih resursa u sektoru mljekarstva u sustavu potpore.

Također je važno uočiti da je povećan prag primitaka od izravnih plaćanja za obvezan ulazak nositelja OPG-a u sustav poreza na dohodak po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i to s 24.000 na 48.000 kuna. To znači da već u 2011. godini svi nositelji OPG-a koji su podnijeli zahtjev za izravna plaćanja moraju biti u sustavu poreza na dohodak jedino ukoliko su njihovi OPG-i u 2010. godini ostvarili više od 48.000,00 kuna primitaka od izravnih plaćanja.

Pri tome, više nije potrebno da korisnik uz zahtjev za izravna plaćanja priloži dokaz o uključenju u sustav poreza na dohodak već taj podatak Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno provjerava i razmjenjuje s Poreznom upravom.

Posebna obavijest mljekarima

Neposredno nakon stupanja na snagu Zakona, ministar je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN br. 129/11). Taj je Pravilnik stupio na snagu 14.11.2011. a najznačajnije izmjene odnose se na:

– produljenje roka za podnošenje zahtjeva u 2011. godini za mlijeko i mliječne krave do 21. prosinca 2011. godine i

– produljenje roka za podnošenje izmjena i dopuna Zahtjeva u 2011. godini za mlijeko i mliječne krave i to do 21. prosinca 2011. godine.

Prilikom podnošenja Zahtjeva ili izmjena i dopuna Zahtjeva poljoprivredna gospodarstva mogu zatražiti pomoć u Regionalnim uredima Agencije za plaćanje kojima se ovi zahtjevi dostavljaju. Svi koji potencijalno ostvaruju pravo po osnovi neke od navedenih promjena, biti će pozvani od strane Agencije, te će im biti osigurana pomoć u ispunjavanju zahtjeva. (www.mps.hr)

Skip to content