Ministarstvo kulture: Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2013. godini

ministarstvo kultureMinistarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje

književnoga stvaralaštva u 2013. godini

1.

Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:

• književno-umjetnički rad

• prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

• književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora.

Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

2.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

3.

Dodjeljivat će se sljedeće potpore:

• godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn bruto

• polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn bruto

• tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn bruto.

Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn bruto.

Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu.

4.

Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije.

Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to :

• književni kritičar ili teoretičar

• urednik ili izdavač.

Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti zadnju objavljenu knjigu za koju su koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva.

5.

Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici kulture koja će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.

S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.

6.

Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.

Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali ju je moguće preuzeti u Ministarstvu kulture do kraja godine.

7.

Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2012. godine.

Skip to content