Ministar Dragan Primorac podržao projekte Grada i Županije

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Jučer je u Ministarstvu znanosti,obrazovanja i športa održan radni sastanak predstavnika Grada Virovitice iVirovitičko-podravske županije sa ministrom Draganom Primorcem. Ministar Ivica Kirin, saborski zastupnik Josip Đakić, gradonačelnikZvonko Kožnjak…Jučer je u Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i športa održan radni sastanak predstavnika Grada Virovitice i
Virovitičko-podravske županije sa ministrom Draganom Primorcem. Ministar Ivica Kirin, saborski zastupnik Josip Đakić, gradonačelnik
Zvonko Kožnjak te predstavnici županije Virovitičko-podravske predočili su
ministru Primorcu projekte školstva na
području grada i županije koji se realiziraju kao i projekte koji su u fazi
nominacije prema resornom ministarstvu. Zaključkom Vlade RH Grad je dobio na
korištenje kompleks Vojarne Virovitica čija je vrijednost procijenjena preko 85
milijuna kuna. Nakon što se izvrši primopredaja objekta sa Ministarstvom
obrane, Grad planira objekte sa desne strane preurediti za potrebe Veleučilišta
i Katoličke klasične gimnazije koja će u rujnu početi sa radom u zgradi
Strukovne škole. U Virovitici djeluju 4 osnove škole od kojih dvije spadaju u
tzv. mamut škole sa preko 1000 učenika. Umjesto dogradnje postojećih objekata,
Grad predlaže izgradnju nove školske zgrade kapaciteta 700-800 učenika čime bi
se stvorili uvjeti da sve tri škole prijeđu na rad u jednoj smijeni. Nova III
Osnovna škola gradila bi se na lijevoj strani kompleksa Vojarne koji je
površine 39 ha i graniči sa parcelom budućeg sportsko-rekreacijskog centra
Vegeška, čime bi se učenicima omogućilo korištenje svih njegovih sadržaja.
Sporazum o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske športske dvorane usuglašen
je sa svim potpisnicima i prihvaćen u Ministarstvima. Nakon sto su otkupljene
privatne parcele za zgradu Centra i po javnom natječaju izabrano najbolje
idejno rješenje za izgradnju, Grad Virovitica priprema zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole. Navedeni kapitalni projekt zajednički će financirati
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi, Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, a ukupna vrijednost
iznosi oko 70 milijuna kuna. Ministar Dragan Primorac izrazio je na kraju
sastanka svoje zadovoljstvo zalaganjem dužnosnika Grada i Županije koji svojim velikim
trudom i nesebičnim radom ulažu u projekte vezane za razvoj osnovnog, srednjeg
i visokog školstva u Virovitičko-podravskoj županiji.

Skip to content