Mijenja se DPU Južni blok i poboljšava prometna regulacija

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na inicijativu građana Grad Virovitica pristupa izradi izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije, odnosno izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja Južnog bloka. Riječ je o ciljanim izmjenama, odnosno promjeni namjene pojedinih čestica iz poslovne u mješovitu. Cilj je stvaranje boljih lokacijskih uvjeta radi ekonomičnije iskorištenosti prostora.

Osim toga, u planu je i promjena načina regulacije prometa općenito te prometa u mirovanju, odnosno parkinga u blizini Dječjeg vrtića Cvrčak radi ublažavanja gužve. Navedeni zahvat povećat će sigurnost u prometu, ali i poboljšati pružanje usluga korisnicima dječjeg vrtića.

Skip to content