Međunarodni dan djeteta: Kako se prava djece ostvaruju u virovitičkim odgojno-obrazovnim ustanovama

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je na taj dan 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.
Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javnost i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Također, želi se potaknuti i organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Osnovna dječja prava prema Konvenciji su:
• Prava preživljavanja (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)
• Razvojna prava (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)
• Prava sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)
• Prava zaštite od (zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije)

Kako se prava djece u praksi provode u odgojno-obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Grad Virovitica, kazale su nam Vanda Viljevac – Zdjelar, stručna suradnica pedagoginja u OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Ana Milković, učiteljica u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, Područnoj školi u Čemernici te Jelka Predragović, stručna suradnica psihologinja u Dječjem vrtiću Cvrčak u Virovitici.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR
– Kada se govori o pravima djeteta, znamo da ne postoji neki zasebni predmet, već su ti sadržaji integrirani u postojeće nastavne predmete. Prava djeteta, između ostalog, promičemo i kroz različite projekte i aktivnosti. Ove godine smo uključeni u projekt prekogranične suradnje s Mađarima – „Erasing Borders with Music“ gdje je naša škola prijavitelj. Cilj je da se unaprijede uloge obrazovnih institucija kao intelektualnih centara, a očekivani rezultati su povećanje osviještenosti djece o zajedničkim kulturnim i glazbenim vrijednostima prekograničnog područja, kao i uključivanje djece nepovoljnog socijalnog statusa u proces razmjene znanja. Velike napore ulažemo i u rješavanje problema vršnjačkog nasilja, a ono što nam je osobito bitno su i prava djece s teškoćama u razvoju. Jedni od prvih u gradu krenuli smo s posebnim programima. U školi se provodi djelomična integracija djece s teškoćama u razvoju, što znači da smo im omogućili da savladavaju programe koje smo prilagodili njihovim sposobnostima, a isto tako ih integriramo u redovite razredne odjele s ostalom djecom gdje mogu slušati one predmete koje mogu pratiti sa svojim vršnjacima. To se pokazalo jako dobrim jer su zadovoljni i roditelji i djeca, kazala je Vanda Zdjelar – Viljevac.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ
– Naš preventivni program „Odrastanjem kroz odgoj“ stavlja naglasak na suzbijanje nasilja i rješavanje vršnjačkih sukoba na kreativan način. Ove školske godine naglasak se stavlja i na razvoj emocionalne pismenosti u predmetnoj nastavi te razvoj socijalnih vještina u razrednoj nastavi. Uz redovne propisane programe prevencije, škola je uključena i u dva velika projekta koja su napravljena u suradnji s Razvojnom agencijom VTA, a u fokus stavljaju upravo učenike. Riječ je o projektu prekogranične suradnje s Mađarskom pod nazivom B. I. R. D. S. kojemu je krajnji cilj uključivanje učenika s teškoćama i stvaranje škole bez barijera. Drugi veliki projekt je „Darujmo vrijeme za dobra djela“, a kroz njega razvijamo empatiju kod učenika i humani stav prema drugima. Od ove godine, u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Virovitica postoji i izvannastavna aktivnost Dječji forum za prava djeteta, mir i suradnju, a cilj je razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom, izdvojila je Ana samo dio projekata koji se provode u njihovoj školi, a koji potiču na prijateljstvo, toleranciju i human odnos prema ostalima, rekla je Ana Milković

 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
– Djecu je važno od najranije dobi učiti njihovim pravima i obvezama. U vrtiću se to odvija na spontan način. Odgojno-obrazovni program mnogo je fleksibilniji od onog školskog, a tom nam ostavlja prostora da u svakodnevni rad ukomponiramo i rad na pravima i obvezama. Krenula bih od prava na preživljavanje i tu bih istaknula jak naglasak na zdravoj prehrani, a mnogo truda ulažemo i u usvajanje higijenskih navika. Što se tiče prava na smještaj, o tome redovito brine naš osnivač, Grad Virovitica i tu moram reći da ove godine starta projekt energetske obnove dviju vrtićkih zgrada. Kada govorimo o pravu na pravu na obrazovanje i igru te pravu na dnevni odmor, dijete ne mora ići spavati ako mu se ne spava, već će odgojiteljica osigurati aktivnosti kako bi ono provelo svoje vrijeme onako kako ono ima potrebu. Učenje je odvija spontano kroz igru i interakciju, a ono što također naglašavamo je sloboda misli i izražavanja, kao i rješavanje sukoba. Sve su emocije u redu, ali ponašanja ne, rekla je Jelka Predragović.

Skip to content