MEDIA – Potpora za festivale (EAC/S32/2013)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Mediji

Datum otvaranja natječaja: 11.12.2013.

Rok za prijavu: 04.07.2014.

Iznosi sredstava €: 3.250.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge

U okviru područja jačanja kapaciteta audiovizualnog sektora, neki od prioriteta potprograma MEDIA su podupiranje razvoja publike u cilju poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela i olakšavanjem pristupa tim djelima, osobito promotivnim aktivnostima, događanjima, filmskom pismenosti i festivalima.Ovim natječajem pruža se potpora inicijativama kojima se predstavlja i promiče raznolikost europskih audiovizualnih djela, uključujući kratke filmove, kao što su festivali i drugi promotivni događaji te aktivnosti usmjerene na promicanje filmske pismenosti i povećavanje znanje i interes publike u vezi s europskim audiovizualnim djelima, uključujući audiovizualnu i kinematografsku filmsku stečevinu, osobito među mlađom publikom.

Skip to content