Objavljeno:

Podijeli:

Slične objave

Mališani iz Dječjeg vrtića Cvrčak sudjelovali na međunarodnom likovnom natječaju „Velikani hrvatske prošlosti“

Popularni sadržaj

Međunarodni likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ ove se godine organizira peti, jubilarni put te je, usprkos nesvakidašnjim i zahtjevnim uvjetima, na natječaj pristiglo 1213 radova.

Motiv ovogodišnjeg natječaja, bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih umjetnika prve polovice 20. stoljeća − Ivan Meštrović. Natječaj je predviđen za individualni rad djece vrtićke i rane školske dobi (od 1. do 4. razreda osnovne škole). Odabrana likovna područja bila su crtanje i slikanje kombiniranom likovnom tehnikom: ugljenom i bijelom temperom.

Djeca u dječjim vrtićima, kao i učenici u osnovnim školama, sa svojim su mentorima istražili rad kipara Ivana Meštrovića i njegov značaj za hrvatsku umjetnost. Djeca su vizualizirala njegov lik i prikazala ga portretom na papiru, u skladu s vlastitim doživljajem.

I Dječji vrtić CVRČAK Virovitica sudjelovao je na spomenutom natječaju s dva likovna rada autora L.L. (6,8 godina), mentorica odgojiteljica Ivana Bucifal i P.V. (5,2 godine), mentorica odgojiteljica Marija Enia Majetić. Čestitke autorima i mentoricama na sudjelovanju!

Likovno izražavanje važan je dio djetetovog učenja i razvijanja slike o sebi i svijetu oko sebe. Kreativnim mišljenjem i izražavanjem djeca iskazuju svoj jedinstveni identitet, obogaćuju svoj unutarnji svijet i dijele ga s drugima. Likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ ima za cilj kroz likovne tehnike poticati kreativnost djeteta i upoznati ga s prošlošću svoga naroda. Uz slobodno odabrani likovni sadržaj, natječaj razvija vještinu prikazivanja ljudskoga lika u vidu portreta. (DV Cvrčak Virovitica)

„Moja umjetnost izražena je u tvrdom drvetu i kamenu, ali umjetnost nije u drvetu ni u kamenu, ona je izvan vremena i prostora. Umjetnost je istodobno i pjesma i molitva.”
Ivan Meštrović

 

Skip to content