Lokalnoj akcijskoj grupi “Virovitički prsten” isplaćena nova sredstva iz Podmjere 19.4.

Nakon dobivanja Odluke o odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” započela je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u okviru Mjere 19 “LEADER–CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nakon što su LAG-u “Virovitički prsten” isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 501.676 kuna za provedbu aktivnosti za prvih sedam obračunskih razdoblja u okviru Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, temeljem Odluke o isplati, isplatila je LAG-u “Virovitički prsten” potporu u iznosu od 83.040 kuna za osmo obračunsko razdoblje, što ukupno iznosi 584.717 kuna isplaćenih sredstava iz Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”.

Isplatom sredstava za osmo obračunsko razdoblje, Lokalnoj akcijskoj grupi “Virovitički prsten” isplaćeno je ukupno 1.600.775 kuna za provedene aktivnosti LAG-a iz IPARD Mjere 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”, Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”, Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” te Mjere 20 “Tehnička pomoć” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (LAG VIP)

Skip to content