Lista reda prvenstva u postupku za kupnju stanova POS-a

Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje («Službeni vjesnik» Grada Virovitice br. 5/08, 7/08, 9/08 i 11/09)…Lista reda prvenstva u postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje nalazi se u privitku.Lista reda prvenstva u postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

Skip to content