Lista reda prvenstva u postupku za kupnju stanova iz POS-a

Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima,kriterijima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticanestanogradnje (¨Službeni vjesnik¨Grada Virovitice br.5/08,7/08 i 9/08),Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje kredita za kupnju stanova izPrograma POS-a utvrđuje sljedeću Listu reda prvenstva….
Listu reda prvenstva u postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane
stanogradnje možete preuzeti sa sljedećeg linka:

LISTA REDA PRVENSTVA

Skip to content