Liječnici Opće bolnice Virovitica na drugom su mjestu najbolje ocijenjenih liječnika u Hrvatskoj

bolnicaPrema istraživanju koje je provedeno putem stranice Najdoktor.com koja omogućuje pacijentima ocjenjivanje i komentiranje liječnika u Hrvatskoj, pokazalo se kako su opći kirurzi dobili ocjenu 4,49 (na skali od 1 do 5). Iza njih su otorinolaringolozi, koji su dobili ocjenu 4,26 te na trećem mjestu stomatolozi koji su dobili prosječnu ocjenu – 4,15. Najbolje ocijenjeni liječnici prema ustanovama su u KB Merkur, a dobili su prosječnu ocjenu 4,58. Potom su po izboru pacijenata liječnici Opće bolnice Virovitica (4,48) te njihove kolege na Klinici za tumore (4,43). Najbolje ocijenjeni liječnici rade u Zagrebačkoj i Brodsko-posavskoj županiji, koji su od pacijenata dobili ocjenu 4,1 te u Gradu Zagrebu (4,05). Postoji i lista najlošije ocijenjenih, pa su ginekolozi na začelju među specijalistima, najgore ocjene dobili su liječnici iz Opće bolnice Bjelovar, a pacijenti su najmanje zadovoljni liječnicima u Zadarskoj županiji. Jedan od glavnih ciljeva stranice Najdoktor.com je pružanje mogućnosti pacijentima da pronađu najbolje liječnike za svoje zdravstvene probleme. Više o samim rezultatima možete vidjeti na linku http://goo.gl/l2rUp (www.tportal.hr)

Skip to content