LAG Virovitički prsten visoko ocjenjen

lagNa 2. natječaj za mjeru 202 u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je pristiglo ukupno 31 prijava LAG-ova. 5 prijava nisu zadovoljile administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili su povukli prijavu, a 26 prijava koje je zadovoljilo administrativnu kontrolu je upućeno na ocjenjivanje lokalne razvojne strategije.

Na navedenoj listi ocijenjenih LAG-ova LAG VIP nalazi na 11. mjestu sa 82 boda.

Sukladno Listi ocijenjenih LAG-ova, iznosu sredstava za mjeru 202, rezultatima kontrole na terenu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će potpisati IPARD Ugovor sa odabranim LAG-ovima i izraditi Listu odabranih/ugovorenih LAG-ova koja će biti objavljena i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Navedene tablice možete preuzeti ovdje.

Skip to content