LAG “Virovitički prsten” sudjelovao na radionici u Splitu

lag splitMinistarstvo poljoprivrede, uz suorganizaciju LAG-a „Adrion“, održalo je 6. i 7. ožujka 2014. godine u Splitu i Makarskoj radionicu za odabrane/ugovorene LAG-ove „Kontrola na terenu unutar mjere 202 IPARD programa“. 

Cilj radionice bio je upoznati predstavnike LAG-ova u Hrvatskoj sa kontrolom na terenu u mjeri 202 IPARD programa te sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i planovima za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020 i LEADER pristupa u razdoblju 2014-2020.

 Na radionici su sudjelovali  Sanja Nađaković (tajnica LAG-a) te osnivači LAG-a, Hrvoje Miler (načelnik Općine Špišić Bukovica) i Marko Ajček (zamjenik načelnika Općine Gradina).

Skip to content