LAG „Virovitički prsten“ održao predavanje u Kladarama

lag 2LAG „Virovitički prsten“ 27. travnja 2014. godine u Vatrogasnom domu u Kladarama održao je predavanje na temu „Uloga LAG-ova i provedba leader pristupa unutar programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.“ Na samom početku promidžbenog događaja predstavnice LAG-a „VIP“ prezentirale su put osnivanja LAG-a, njegovu ulogu, najvažnije ciljeve te glavne djelatnosti i aktivnosti. Detaljno je predstavljen LEADER pristup i njegova provedba u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. te budućnost LAG-ova u Republici Hrvatskoj.
Glavna svrha ovog događaja bila je upoznati i informirati javnost o radu LAG-a „Virovitički prsten“, naglasiti sve prednosti i koristi članstva u LAG-u te objasniti najefikasnije načine povlačenja sredstava iz nacionalnih i EU fondova.
Uz zajedničko druženje, sudionici događaja su iskazali interes za učlanjenje u LAG, što je rezultiralo pristupanjem 3 nova člana.

Skip to content