LAG „VIP” već 10 godina djeluje na području grada Virovitice i pet općina: Projektima, savjetima i radionicama povezuju javni i privatni sektor

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“) neprofitna je organizacija koja djeluje na području Virovitice i pet okolnih općina (Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica) te ove godine obilježava 10 godina svoga postojanja. Riječ je o najvećem od ukupno tri LAG-a u Virovitičko-podravskoj županiji, a koji uključuje 74 naselja, više od 42 tisuće stanovnika i površinu veću od 814 četvornih kilometara.

Kako ističe predsjednik LAG-a Mario Lukačević, najvažnije zadaće LAG-a “Virovitički prsten” su poticati i animirati lokalno stanovništvo da samo predloži, animira, izradi i provede razvojne projekte od kojih će svi imati koristi.

– Od prvog dana želimo umrežiti sve lokalne dionike i osigurati im protok informacija i transfer znanja kako bi se kroz otvoren i partnerski odnos zajednički planirao ukupni razvoj na području koje LAG pokriva te kako bi se adekvatno iskoristili svi potencijali tog područja. To je moguće isključivo suradnjom i sinergijskim pristupom, kao i osluškivanjem onih koji najbolje znaju realne potrebe, konkretnim partnerima koji su najbolje upoznati sa situacijom u svom mjestu i problematikom vezanom uz svoj rad i djelovanje.

lag 2

Cilj nam je svima pridonijeti poboljšanju ruralnih, životnih i radnih uvjeta na području LAG-a. Trenutno LAG ima 153 redovna člana, od kojih je najviše predstavnika civilnog sektora (oko 46 posto), gospodarskog (oko 41 posto) i javnog sektora (oko 11 posto). Aktivna smo spona i potpora svim relevantnim predstavnicima kako javne, tako i privatnih skupina – objašnjava M. Lukačević, te ističe kako su članovi LAG-a, uz grad Viroviticu i općine, ujedno i poduzeća, poljoprivredna gospodarstva, udruge i sl.…

KORIST ZA CIJELU LOKALNU ZAJEDNICU

Kako ta spona između javnog i privatnog sektora funkcionira u ovih deset godina, pitali smo voditeljicu LAG-a „Virovitički prsten“ Sanju Stubičar.

– Moram napomenuti da je LAG svih ovih 10 godina konstantno pomagao dionicima sa svog području kroz savjetodavnu i tehničku pomoć oko pripreme, prijave i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, ali je organizirao i niz edukacija, stručnih predavanja, studijskih putovanja i drugih aktivnosti koje doprinose poboljšanju razvoja ovog područja.

Tako je za razdoblje 2014. – 2020. i prijelazno razdoblje (koje se odnosi na 2021. i 2022. godinu) za provedbu Lokalne razvojne strategije ovom LAG-u dodijeljeno ukupno 14.322.706,46 kuna. Između ostalog, tim sredstvima provedeno je ukupno šest LAG natječaja vezanih uz program ruralnog razvoja te su od strane LAG-a odobrena ukupno 52 projekta koji su nositeljima omogućili potrebna ulaganja u poljoprivredne strojeve, opremu i mehanizaciju, ali i rekonstrukciju i opremanje sportskih građevina, izgradnju i opremanje dječjih igrališta, opremanje društvenih i vatrogasnih domova, izgradnju pješačkih staza i slično – kaže Sanja Stubičar.

lag 3

Od ukupno šest raspisanih natječaja dva su bila namijenjena poljoprivrednicima i kroz njih je od strane LAG-a odobreno ukupno 30 projekata. Mala poljoprivredna gospodarstva, a kasnije i ona veća, kroz projekte mogli su kupiti, primjerice, poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, domaće životinje, poljoprivredno zemljište, izgraditi ili opremiti prostore koji su im važni za poljoprivrednu proizvodnju ili pak podići novi višegodišnji nasad. Potpore su za mala poljoprivredna gospodarstva iznosile fiksnih 15.000 eura, odnosno za ona malo veća poljoprivredna gospodarstva između 5 i 30 tisuća eura po projektu za potrebe restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Ruralni razvoj želi podići standard života mještana, pa će se projektima vezanim uz društvenu infrastrukturu u naseljima s područja LAG-a osigurati novo ili uređeno dječje igralište, pješačka staza, rekonstrukcija ili opremanje dotrajalog sportskog, društvenog ili vatrogasnog doma ili nabaviti potrebna nova oprema.

Mario Lukačević naglašava važnost suradnje i s drugim LAG-ovima na području cijele Republike Hrvatske. Izmjena iskustava, ideja, međusobna podrška, ali i sudjelovanje u dva međuteritorijalna projekta suradnje nešto je na što je LAG „VIP“ danas, također, posebno ponosan.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE I SURADNJE

– Iza nas su i završene projektne aktivnosti na projektima „BUSYBEE WORKSHOP“(koji se provodio s projektnim partnerima LAG-om „Bilogora-Papuk“, LAG-om „Papuk“, LAG-om „VINODOL“ i LAG-om „Lika“), kao i „Turizmom razvijamo područje“ (koji se provodio s projektnim partnerima LAG-om „Moslavina“, LAG-om „Baranja“, LAG-om „Međimurski doli i bregi“, LAG-om „Papuk“ i LAG-om „Srijem“). Oba projekta vrijedna su ukupno gotovo dva milijuna kuna. Uz organizirana studijska putovanja, projekti su omogućili sudionicima važna stručna predavanja, informacije i prezentaciju, a na terenu uvid u primjere dobre prakse vezane uz prirodne i kulturne resurse, prepoznatljive lokalne proizvode, tradicijsku baštinu te posebnosti područja pojedinih LAG-ova – kaže M. Lukačević.

Uz izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027. koju valja osmisliti i za čiju su izradu već provedene dvije radionice, a minimalno tri su još u planu, virovitički LAG-ovci, kad govore o planovima za budućnost, raduju se i lijepom „rođendanskom poklonu“, koji im je stigao nedavno, početkom studenog ove godine.
Sanja Stubičar objašnjava kako im je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dala zeleno svjetlo za provedbu devet novih projekata (ukupne vrijednosti 5.547.475,89 HRK), a koji su prijavljeni na 6. natječaj LAG-a iz Lokalne razvojne strategije, a koji se odnosi na razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a.

– Na posljednjem šestom natječaju LAG-a nositelji projekata bile su jedinice lokalne samouprave s područja našeg LAG-a, a u sklopu natječaja bilo je moguće prijaviti izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih građevina, odnosno njihovo opremanje – ističe S. Stubičar.

Kroz ove nove projekte koji su odobreni Rezovac će dobiti malonogometno i košarkaško igralište, Milanovac novo parkiralište ispred društvenog doma, općina Suhopolje novu pješačku stazu i ogradu na groblju u Suhopolju te opremljene svlačionice i sportske terene NK Suhopolje. U Špišić Bukovici rekonstruirat će se Vatrogasni dom DVD-a, u Otrovancu će se rekonstruirati zgrada u funkciji sporta i izgraditi pješačka staza, u Gradini će se izgraditi nova kuća oproštaja, a u Terezinom Polju nova pješačka staza.

Nastavak je to vrijednog rada LAG-ovaca na projektima u suradnji s cijelim društvom, koji već danas pozivaju na novu suradnju.

– Ovim putem pozivamo da se u proces izrade Strategije za novo razdoblje 2023. – 2027. uključi što veći broj dionika s područja našeg LAG-a kako bi se na taj način mogle definirati stvarne i realne potrebe ovog područja. Nova Strategija je svima važna – bit će glavni temelj za raspisivanje novih natječaja i odabir projekata s područja LAG-a u programskom razdoblju 2023. – 2027. godine. Na raspolaganju smo svim zainteresiranima dionicima i čekamo sve vaše prijedloge i nove ideje u kojem smjeru razvijati ovo područje u budućem razdoblju – zaključuju virovitički LAG-ovci.

ŠTO JE ZAPRAVO LAG?

Osnivanje LAG-a „Virovitički prsten“ predstavlja temelj provođenja LEADER programa u Republici Hrvatskoj (franc. „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, što znači „Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva“), čiji je glavni cilj osnivanja unapređenje i poboljšanje ruralnog razvoja te ostvarivanje što bolje suradnje između jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog i civilnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih, žena te raznih socio-ekonomski ugroženih skupina.

LAG „Virovitički prsten“ osnovan je 14. rujna 2012. godine te obuhvaća područje šest jedinica lokalne samouprave (koje su ujedno i osnivači LAG-a) i u svom sastavu ima 74 naselja, odnosno grad Viroviticu (u kojem je od samih početaka i sjedište LAG-a) te općine Gradinu, Lukač, Pitomaču, Suhopolje i Špišić Bukovicu, koje administrativno pripadaju sjeverozapadnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Površina LAG-a iznosi 814,46 km2.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Lovrenc, E.A. Turkalj)

Skip to content