Kroz mjesec dana pored Centra kulture bit će postavljeno moderno, tematsko dječje igralište kakvog još nema u gradu

Kroz tridesetak dana pored Centra kulture u Virovitici bit će postavljeno novo, tematsko dječje igralište s najmodernijom opremom kakve za sada još nema u gradu. Tema novog igrališta će biti recikliranje, odnosno kako djecu kroz igru učiti o važnosti recikliranja i odgovornom ponašanju prema okolišu.

U cilju sigurnosti mališana, igralište će biti ograđeno, a umjesto pijeska, kao što je to do sada bilo, površinu će prekrivati gumene podloge. Od igrala tamo će se nalaziti kombinirana sprava, vrtuljak, njihalice, ljuljačke, kućica, edukativni panoi, edukativne kante…

Inače, igrala koja su se do sada nalazila na igralištu pored Centra kulture premještaju se na igralište u Ulici Ivana Gorana Kovačića. (virovitica.hr; fotografija: Ilustracija)

Skip to content