Koordinacija Grada i predsjednika Mjesnih odbora

Sinoć je u prostorijama Gradske uprave gradonačelnik Zvonko Kožnjak s svojimsuradnicima održao sastanak s predstavnicima gradskih i prigradskih mjesnihodbora. Na sastanku je obavljena analiza izvršenih radova po pojedinim mjesnimodborima te utvrđen prijedlog svih radova koji se još trebaju obaviti u ovojgodini.

Sinoć
je u prostorijama Gradske uprave gradonačelnik Zvonko Kožnjak s svojim
suradnicima održao sastanak s predstavnicima gradskih i prigradskih mjesnih
odbora. Na sastanku je obavljena analiza izvršenih radova po pojedinim mjesnim
odborima te utvrđen prijedlog svih radova koji se još trebaju obaviti u ovoj
godini.

Kako
su na sastanku Branimir Bukvić i Mario Klement iz upravnog odjela za komunalne
djelatnosti naglasili u Svetom Đurđu su obavljeni radovi na izgradnji dviju
taložnica, rekonstrukciji prilaza prema školi dok slijedi rekonstrukcija i
ceste, tj. klanca prema crkvi.

U
Rezovcu su izvedeni radovi na postavljanju betonskih cijevnih propusta te
iskopi i produbljivanje kanala za oborinsku odvodnju, a trenutno se izvode
radovi na uređenju mjesnog doma. Što se tiče Čemernice, tamo su izvedeni radovi
na uređenju parkirališta iza crkve, a slijede radovi na uređenju sanitarnih
čvorova u mjesnom domu te rekonstrukcija Ulice Kardinala Kuharića. U Podgorju
su izvršeni radovi na asfaltiranju parkirališta ispred mjesnog doma i trgovine,
nabavljena su dvoja PVC vrata i prozor za potrebe mjesnog doma, materijali za
stepenište u domu, u Milanovcu su izvršeni radovi na pročišćavanju kanala kod
igrališta, nasipavanje klanaca agregatom, a slijedi rekonstrukcija nekih cesta.

U
Rezovačkim Krčevinama su izvršeni radovi popravka cijevnog propusta, a u okviru
dogovorenih aktivnosti danas je započela i rekonstrukcija Ulice Stipe
Markovića. U Koriji su izvršeni radovi na dovozu 45m3 pijeska, u Taborištu
radovi privremene sanacije raskršća kod trgovine, u Jasenašu popravci u mjesnom
domu dok je upravo danas počelo i postavljanje završnog asfaltnog sloja na
cesti i parkiralištu u Južnom bloku u Virovitici gdje će, kako kazuje
gradonačelnik Zvonko Kožnjak uskoro po pojedinim gradskim mjesnim odborima
započeti još niz aktivnosti na uređenju komunalnih infrastruktura i
rekonstrukciji cesta i ulica. Jedna od kapitalnih investicija bit će i
izgradnja prvog kružnog toka u Virovitici u Rusanovoj ulici.

Skip to content