Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Virovitice

Nakon što su 5. svibnja provedeni izbori za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Virovitici te objave konačnih rezultata izbora, u četvrtak, 30. svibnja u Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Vijeća.

Sjednicu je otvorio gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji je pozvao na udruživanje snaga za realizaciju zajedničkih ciljeva, ciljeva koji znače bolju sredinu za buduće generacije.

U Vijeće srpske nacionalne manjine grada Virovitice izabrani su: Dušanka Glumbić, Gordana Kos, Milan Čubrić, Draga Oluić, Mladen Skorupan, Simo Stanković, Milena Vučemilović, Staniša Žarković, Milan Glumbić, Ljubica Popović, Mira Stanković, Ljiljana Vukomanović, Dušanka Kajzer, Milenko Milašinović i Krstimir Štrbac.

Nakon provedenog tajnog glasovanja za predsjednika Vijeća izabran je Staniša Žarković, a za potpredsjednicu Ljiljana Vukomanović.

Skip to content