Koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže na području Republike Hrvatske

Na temelju članka 56. stavka 1. i članka 58. stavka 2. Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10 i 10/11), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donijelo je Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže na području Republike Hrvatske

Na temelju članka 56. stavka 1. i članka 58. stavka 2. Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10 i 10/11), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donijelo je Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže na području Republike Hrvatske.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 80/11 od 13.07.2011. godine.

Krajnji rok za predaju ponuda je 12. kolovoza 2011. godine do 12 sati.

Ponude se dostavljaju na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za atmosferu i gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, a dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže«.

Detaljna ponuda može se vidjeti ovdje.

Skip to content