Konačne rang-liste kandidata za stipendije u akademskoj godini 2020./2021.

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Sukladno članku 15. Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 1/13, 11/14 i 10/16) utvrđuju se konačne rang-liste za prvu godinu studija, te za drugu i više godine studija.

Kandidati će biti obaviješteni o danu i vremenu sklapanja Ugovora o stipendiranju putem e-maila ili telefona koji su priložili u prijavi.

Konačna rang-lista za prvu godinu studija

Konačna rang lista druga i više godine

Skip to content